Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

20170309 konkurs 1W dniu 7 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II, odbył się finał powiatowy XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Uczestników przywitali Wicestarosta Włodzimierz Wolski, komendant powiatowy PSP st.bryg. Tomasz Majewski, Sekretarz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łukowie dh Jan Strzyżewski.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczestnicy konkurowali ze sobą w trzech grupach wiekowych: Grupa I – szkoły podstawowe, Grupa II – szkoły gimnazjalne i Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne. 

W konkursie wzięło udział 52 uczniów ze szkół powiatu łukowskiego.

Turniej składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy, były to eliminacje pisemne, który zakończył się wyłonieniem finalistów. Etap drugi /finał/ był przeprowadzony w formie ustnej. Zwycięzcami konkursu zostali:

I grupa wiekowa (10 – 13 lat)

 1. Cezary ŻENTAŁA – Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej
 2. Mikołaj GENCA – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łukowie
 3. Mikołaj OSIŃSKI – Zespół Szkół w Zagoździu

II grupa wiekowa (14 – 16 lat)

 1. Bartosz KAZIMIERSKI – Zespół Szkół w Staninie
 2. Maciej DOBROWOLSKI – Gimnazjum w Wojcieszkowie
 3. Karolina CIĘŻKA – Gimnazjum w Wojcieszkowie

III grupa wiekowa (17 – 19 lat)

 1. Patrycja CZARNECKA – IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie
 2. Marek ŚLIWIŃSKI – I LO im. T. Kościuszki w Łukowie
 3. Michał NIEDZIÓŁKA – Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się zwycięzcy grup. Poprawność odpowiedzi oceniała komisja w składzie: bryg. Krzysztof Jankowski, mł. bryg. Paweł Wysokiński, kpt. Sylwester Goławski  z KP PSP w Łukowie oraz Paweł Lucht – ze Starostwa Powiatowego. Nagrody wręczyli: Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg Tomasz Majewski, Sekretarz Powiatu Łukowskiego – Jerzy Siwiec oraz Kazimierz Żmuda – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków.

Nagrody zostały ufundowane przez:

 • Starostwo Powiatowe w Łukowie,
 • Nadleśnictwo Łuków
 • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie
 • Sklep NEONET Łuków