Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Porozumienie z ZS Radoryż Smolany

20170404 1W dniu 3 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomaszem Majewskim, a dyrektorem Zespołu Szkół w Radoryżu Smalanym Panią Marianną Brzozowską – Skwarek. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie funkcjonowania w szkole klas pożarniczych. Podpisane porozumienie jest kontynuacją porozumienia zawartego w roku 2010 i ma na celu współpracę komendy i szkoły na rzecz edukacji pożarniczej, kształtowania aktywnych postaw społecznych oraz właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby strażaka.

Nauka w klasie o profilu pożarniczym jest wstępnym ukierunkowaniem do służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Przygotowuje młodego człowieka do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej związanej ze strażą pożarną. Uczniowie uczęszczający do klas pożarniczych często są członkami jednostek OSP, gdzie nabyte umiejętności i wiedzę wykorzystują na co dzień, a jako absolwenci szkoły zwiększają swoje szanse w naborze do szkół pożarniczych.