Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Inauguracja szkoleń OSP

20170404 2W dniu 3 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie szkoleniem podstawowym zainaugurowano tegoroczną edycję szkoleń dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu łukowskiego. W roku bieżącym zaplanowano łącznie cztery szkolenia obejmujące programy: podstawowy, kierowców konserwatorów sprzętu i kierujących działaniem ratowniczym (dowódców osp).

Szkolenie podstawowe prowadzone będzie w okresie trzech miesięcy i zakończy się testem w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie oraz egzaminem praktycznym w tutejszej komendzie. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą metodą na odległość (e-learning) za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Część praktyczną słuchacze odbędą w macierzystych jednostkach osp, a część na terenie komendy pod okiem instruktorów z PSP. W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem podstawowym stworzono dwie równoległe grupy kursowe.