Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Ostatnia służba Dowódcy JRG

20170428 BDebowskiDzień 28 kwietnia 2017 roku rozpoczął się dla st. kpt. Bogdana Dębowskiego tradycyjnie przyjęciem meldunków swoich podwładnych z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Łukowie o gotowości do zdania i przyjęcia służby. Ale nie był to rutynowy, a ostatni taki apel w karierze zawodowej zasłużonego i wielokrotnie nagradzanego strażaka i dowódcy. Ponieważ jeszcze togo samego dnia na uroczystej zbiórce Lubelski Komendant Wojewódzki st. bryg. Grzegorz Alinowski oraz jego zastępca st. bryg. Szczepan Goławski pożegnali przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne oficera.

Wcześniej Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski przedstawił przebieg ponad 30-letniej służby. St. kpt. Bogdan Dębowski rozpoczął służbę w 1988 r. na stanowisku d-cy plutonu w Zawodowej Straży Pożarnej w Łukowie. Z dniem 1 lipca 1992 r. objął stanowisko Z-cy Dowódcy JRG w Łukowie, a 7 listopada 2016r. stanowisko Dowódcy JRG z którego przechodzi w stan spoczynku.

W uroczystości uczestniczyli strażacy i emeryci komendy powiatowej, zaproszeni goście oraz rodzina strażaka. St. kpt. Dębowski nie ukrawając wzruszenia podziękował wszystkim za wspólną służbę.