Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków OSP

szkolenie

W dniach 29 i 30 czerwca 2017 r. zakończyły się  organizowane przez  Komendę Powiatową PSP w Łukowie szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP, które rozpoczęły się 3 kwietnia br. i były realizowane w okresie trzech miesięcy. Podsumowaniem szkolenia był test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie i egzamin praktyczny przeprowadzony w tutejszej komendzie.

Zajęcia teoretyczne odbywały się metodą na odległość (e-learning) za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Część praktyczną słuchacze odbyli w macierzystych jednostkach OSP oraz w KP PSP Łuków pod okiem instruktorów z PSP.

Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z programem zawartym w „Systemie Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego PSP. Kadrę dydaktyczną szkolenia stanowili:

  • funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Łukowie,
  • funkcjonariusze Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie,
  • funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych i gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła m.in: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi, działań przeciwpowodziowych, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz zasad udzielania podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto   strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Lublinie, przygotowujące oraz sprawdzające umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas). Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, który przeprowadzono w KP PSP Łuków pozytywnie ukończyło 65 druhów (w tym 1 druhna), którzy w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP.

Ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa technicznego odbyły się dzięki uprzejmości firmy STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW, SKUP ZŁOMU Katarzyna Wierzbicka, ul. Zapowiednik 7, 21-400 Łuków.