Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

ĆWICZENIA PODMIOTÓW KSRG NA TERENACH LEŚNYCH

20170726 cwiczeniaW dniu 18 lipca 2017 r. na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Kujawy wchodzącego w skład Nadleśnictwa Łuków w okolicach miejscowości Dominówka gmina Stanin przeprowadzone zostały ćwiczenia sprawdzające przygotowanie podmiotów ksrg do prowadzenia działań gaśniczych w kompleksach leśnych.

Były to niezapowiedziane manewry z użyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów łukowskiego i ryckiego, oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu łukowskiego, przygotowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, a Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do prowadzenia działań gaśniczych podczas pożaru lasu. Z uwagi na niezapowiedziany charakter ćwiczeń sprawdzono również mobilność specjalistycznego sprzętu z powiatu ryckiego. Strażacy podczas manewrów korzystali z map leśnych, oraz ćwiczyli podawanie wody na duże odległości. Ponadto zorganizowano sztab akcji, którego zadaniem była organizacja łączności oraz dokonanie niezbędnych wyliczeń podczas podawania prądów wody na zapozorowany pożar lasu w natarciu.

W ćwiczeniach wzięły udział 4 zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie, 

1 zastęp z Komendy Powiatowej PSP w Rykach oraz 7 zastępów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Adamów, Jedlanka, Krzywda, Fiukówka i Stanin – łącznie 52 strażaków. Podczas realizacji założeń do ćwiczeń strażacy współpracowali ze służbami Nadleśnictwa Łuków.