Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W ŁUKOWIE

zjazdW dniu 16 listopada 2017 r. w obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosutach gm. Stanin odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie. Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes dh Janusz Kozioł. W porządku posiedzenia znalazła się informacja o sytuacji pożarowej w powiecie łukowskim oraz rozliczania dotacji MSWiA i dotacji KSRG dla OSP przedstawiona przez komendanta powiatowego st.bryg.Tomasza Majewskiego, informacja o realizacji Uchwały IV Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łukowie przedstawiona przez Sekretarza dh Jana Strzyżewskiego.

Zrealizowano, także w prezentacjach multimedialnych elementy szkoleniowe, pierwszy nt. „Zabezpieczenia miejsca zdarzenia i kierowanie ruchem drogowym przy zdarzeniach” omówiony przez przedstawiciela KPP podkom. Jarosława Modrzewskiego wraz z informacją o wykorzystywaniu przez pieszych elementów odblaskowych. Policjant przypomniał zebranym, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. 

Drugi element szkoleniowy dotyczył „Funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie łukowskim” i referowany był przez z-cę komendanta powiatowego PSP w Łukowie mł.bryg.Pawła Wysokińskiego. Przekazano także informację o prowadzonej przez strażaków PSP w Łukowie akcji profilaktycznej Czad i ogień. Obudź czujność w trakcie której podczas pogadanek prewencyjnych rozdawane są czujniki tlenku węgla (czadu) ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łukowie. W dalszej części spotkania gospodarz obiektu Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana oraz Komendant Gminny dh Piotr Lendzion przybliżyli strażakom tematykę funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Stanin.

Nadkom. Leszek Misiak – Komendant Powiatowy Policji w Łukowie podziękował za współpracę i okazywaną pomoc przez strażaków ochotników szczególnie podczas akcji poszukiwawczych. Radny Sejmiku Wojewódzkiego Marek Kopeć odniósł się do funkcjonowania jednostki OSP Stanin oraz do rozdziału środków finansowych w Urzędzie Marszałkowskim na zakupy samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że jednostka OSP Stanin ma zamiar być włączona w struktury krajowego systemu ratowniczo gaśniczego w roku 2019.

Podczas posiedzenia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego dla wytypowanych jednostek OSP z terenu powiatu łukowskiego zakupionego przez Starostwo Powiatowe w Łukowie. Sprzęt wartości 55 tys. zł otrzymało 22 jednostki OSP.

W trakcie spotkania Komendant powiatowy st.bryg.Tomasz Majewski omówił także tematykę dotacji KSRG i dotacji MSWiA dla jednostek OSP z powiatu Łukowskiego otrzymanych w bieżącym roku.