Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

MIANOWANIE DOWÓDCOW JRG

DSC03351Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. mgr inż.Tomasz Majewski, z dniem 1 grudnia 2017 roku, mianował:

na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Łukowie kpt.inż.Sylwestra Goławskiego

oraz

na stanowisko z-cy D-cy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej st.kpt.inż.Andrzeja Matejko.


Pan kpt.inż. Sylwester Goławski ukończył Szkołę Aspirantów w Krakowie w 2001 r.a w roku 2013 studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Przez cały okres służby związany jest z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie gdzie zajmował kolejno stanowiska: starszy ratownik, dowódca zastępu, dowódca sekcji, starszy inspektor, młodszy specjalista, specjalista, starszy specjalista, zastępca d-cy jrg, po. d-cy jrg. Dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Wielokrotnie prowadził uroczystości odbywające się w Komendzie Powiatowej PSP - obchody Dnia Strażaka, zawody sportowe, przekazanie samochodów i sprzętu, itp. Aktywnie współpracuje z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu łukowskiego, zarówno podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, jak i podczas prowadzenia szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych. Wyróżnia się wysokim poziomem dyscypliny zewnętrznej i wewnętrznej oraz wysokim stopniem odpowiedzialności za realizację powierzonych i podjętych działań. 


Pan st.kpt.inż.Andrzej Matejko ukończył w roku 1992 Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i z dniem 1.08.1992 r. rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łukowie na stanowisku dowódcy zastępu zmiany drugiej, potem dowódcy sekcji i dowódcy zmiany. W 2008 roku ukończył studia inżynierskie na kierunku inżynieria środowiska w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. W roku 2014 ukończył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPF).Od 1.07.2017 r. miał powierzone pełnienie obowiązków z-cy D-cy jrg. Strażak z dużym poczuciem odpowiedzialności i bogatą wiedzą fachową. Dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi.


Prezentowane postawy i osiągnięcia są dowodem szczególnego zaangażowania i ofiarności dla służby pożarniczej.

Na uroczystej zbiórce obecni byli strażacy i pracownicy tut. Komendy. Nowo mianowani Dowódcy otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne i życzenia.