Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

POWOŁANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W ŁUKOWIE

pawelW dniu 4 grudnia 2017 roku w gmachu MSWiA odbyła się uroczystość wreczenia aktów powołania komendantów i zastępców komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej powołanych przez Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Wśród powołanych znalazł się Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie mł. bryg. mgr inż. Paweł Wysokiński, który swoja funkcję sprawował będzie od dnia 5 grudnia 2017 r. Wręczenia aktów powołania dokonali Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski. W uroczystkości uczestniczył również Lubelski Komenadant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Grzegorz Alinowski.

 

Mł. bryg. mgr inż. Paweł Wysokiński służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1996 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Uczelnię ukończył w roku 2001 uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz nadany został mu stopień młodszego kapitana. W tym samym roku podjął służbę stałą w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie na stanowisku młodszego specjalisty w pionie kontrolno-rozpoznawczym. W dalszej kolejności zajmował stanowiska specjalisty, starszego specjalisty, zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego oraz Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego. Od 1 lipca 2017 r. pełnił obowiązki z-cy Komendanta Powiatowego PSP. Sukcesywnie zdobywał nowe kwalifikacje kończąc w roku 2011 studia podyplomowe w SGSP pn. „Zapobieganie pożarom i awariom” i uzyskując w roku 2012 akt powołania do sprawowania funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Za osiągnięcia na polu zawodowym został odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Informacja o uroczystości na stronie internetowej KG PSP