Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Ćwiczenia sprawdzające

20171212 142024W dniu 12 grudnia 2017 r. zostały przeprowadzone pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w trybie alarmowym ćwiczenia sprawdzające możliwość prowadzenia działań w warunkach zimowych. Zasymulowano sytuację, w której ze względu na intensywne opady śniegu na skutek nieprzejezdności drogi w pobliżu miejscowości Adamów uwięzionych zostało 20 pojazdów, pozostawało w nich około 50 osób. Z uwagi na duży stopień wyziębienia ewakuacji w trybie pilnym wymagało 20 osób.

 

Działania ratownicze zostały podjęte przez zastępy JRG Łuków, Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Adamów. Współpracowano z pracownikami gminy Adamów zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym. Strażacy z JRG Łuków zorganizowali doraźny punkt dla osób ewakuowanych na terenie działań poprzez rozstawienie namiotu ewakuacyjnego, ogrzania go, wykonania oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, zapewnienia kocy dla osób ewakuowanych. We współpracy z OSP zapewniono środki transportu dla 20 osób i zapewniono miejsce do tymczasowego zakwaterowania osób ewakuowanych w budynku strażnicy OSP Adamów. Zapewniono w uzgodnieniu z władzami samorządowymi możliwość dostarczenia gorących napoi i posiłków dla tych osób. Dyżurni stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Łukowie na miejsce zdarzenia dysponowali siły i środki zgodnie z przyjętymi procedurami, nawiązywali kontakt z innymi służbami i instytucjami, sprawdzali dostępność i możliwość użycia sprzętu do tego rodzaju działań spoza Państwowej Straży Pożarnej.

Podejmowane działania i wypracowane decyzje oceniane były przez Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Lublinie bryg. Zenona Pisiewicza.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki KP PSP Łuków (zastęp jrg z przyczepką logistyczną, samochód kwatermistrzowski, samochód rozpoznawczo-ratowniczy, samochód operacyjny, samochód Mikrobus), Ochotnicze Straże Pożarne z ksrg (jednostka OSP Adamów , OSP Wola Gułowska ), aplikacyjnie poprzez zarządzanie kryzysowe z gminy Adamów do zdarzenia zostały skierowane dwa samochody osobowe z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Adamowie.