Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Odprawa robocza

6W dniu 14 grudnia 2017 r., w świetlicy komendy PSP w Łukowie odbyła się odprawa robocza z Komendantami Gminnymi OSP i Prezesami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W spotkaniu zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego PSP st.bryg.Tomasza Majewskiego uczestniczył Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie dh Janusz Kozioł jednocześnie Starosta Łukowski, z-ca komendanta powiatowego mł.bryg.Paweł Wysokiński, d-ca jrg kpt.Sylwester Goławski, Sekretarz Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Jan Strzyżewski, strażacy z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego.

W trakcie spotkania komendant powiatowy PSP st.bryg.Tomasz Majewski min. podsumował 2017 rok w zakresie prowadzonych interwencji przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu łukowskiego. Omówił przyznane w 2017 r. dwie dotacje dla OSP, dotację MSWiA oraz dotację dla jednostek z KSRG. Ogółem z dotacji skorzystało 27 jednostek OSP (13 jednostek OSP z KSRG na kwotę 521.970,00 zł oraz 14 jednostek OSP spoza KSRG na kwotę 303.300,00 zł). Szczegóły dotacji zostały omówione w trakcie prezentacji multimedialnej. Zostało omówione zagadnienie budowy nowej sieci jednostek KSRG w Powiecie Łukowskim w latach 2017-2020. Planuje się włączenie do sieci ksrg 5 jednostek OSP (OSP Stanin, Okrzeja, Fiukówka, Świderki, Stara Róża).

Omówiono prowadzoną przez łukowskich strażaków ogólnopolską akcję „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz prowadzone w roku przyszłym przez Państwową Straż Pożarną akcje profilaktyczne. Przedstawiono zebranym wyniki z kontroli gotowości operacyjnej 13. jednostek włączonych do ksrg.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Janusz Kozioł, który podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi spostrzeżeniami z działalności statutowej OSP. Przypomniał, że niedawno podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP został przekazany przez Starostwo Powiatowe w Łukowie sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP z Powiatu Łukowskiego na kwotę 55 tys.zł. Odniósł się także do tegorocznych zakupów samochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego, z którego przy wspólnym finansowaniu
z samorządami trzy jednostki OSP otrzymały nowe samochody ratowniczo-gaśnicze (OSP Krzywda, Jedlanka, Serokomla).

W trakcie dyskusji wymieniono się wnioskami i doświadczeniami wynikającymi z prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych , przedstawiono plan szkoleń dla OSP na rok 2018. Na koniec Komendant powiatowy PSP st.bryg.Tomasz Majewski i Prezes dh Janusz Kozioł podziękowali na ręce komendantów gminnych i Prezesów OSP za dotychczasową współpracę, złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.