Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

PODSUMOWANIE - STATYSTYKA ZDARZEŃ W ROKU 2017

W 2017 r. na terenie powiatu łukowskiego zanotowano 849 zdarzenia, w tym:

  • pożary – 240,
  • miejscowe zagrożenia – 566,
  • alarmy fałszywe – 43.

W stosunku do roku 2016 odnotowano o 82 zdarzenia więcej.

W porównaniu z rokiem 2016 statystyka zdarzeń przedstawia się następująco:

Rodzaj zdarzenia

2017 r.

2016 r.

+Przyrost

-spadek

Pożary (P)

240

230

+ 10 (+ 4.34 %)

Miejscowe zagrożenia (MZ)

566

489

+ 77 (+ 15.74%)

Alarmy fałszywe (AF)

43

48

- 5   (- 10.41%)

Razem

849

767

+ 82   (+ 10.69%)

Pożary (P) - zestawienie porównawcze

Wielkość pożaru

Rok

mały

średni

duży

Bardzo duży

Ogółem

2017 r.

225

15

0

0

240

2016 r.

220

10

0

0

230

+Przyrost

-spadek

+ 5

+ 5

0

0

+ 10

Miejscowe zagrożenia (MZ) - zestawienie porównawcze

Rodzaj miejscowego zagrożenia

Rok

małe

lokalne

średnie

duże

gigantyczne

Ogółem

2017 r.

39

525

1

1

0

566

2016 r.

26

461

2

0

0

489

+ przyrost

- spadek

+ 15

+ 64

- 1

+ 1

0

+ 77

Alarmy Fałszywe (AF) - zestawienie porównawcze

Rodzaj alarmu fałszywego

Rok

złośliwe

w dobrej wierze

z instalacji wykrywania

Ogółem

2017 r.

1

23

19

43

2016 r.

7

15

26

48

+przyrost/-spadek

- 6

+ 8

- 7

- 5

Zdarzenia (P, MZ, AF) na terenie poszczególnych gmin

Lp.

Miasto(m.)

Gmina(g.)

Pożary (P)

Miejscowe zagrożenia (MZ)

Alarmy fałszywe (AF)

Ogółem zdarzeń

1

g. Adamów

9

26

1

36

2

g. Krzywda

25

65

1

91

3

m. Łuków

66

162

27

255

4

g. Łuków

27

85

5

117

5

g. Serokomla

13

13

0

26

6

g. Stanin

18

39

1

58

7

m. Stoczek Łukowski

8

23

1

32

8

g. Stoczek Łukowski

28

43

3

74

9

g. Trzebieszów

11

32

3

46

10

g. Wojcieszków

17

22

1

40

11

g. Wola Mysłowska

18

56

0

74

Razem

240

566

43

849