Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP GRĘZÓWKA

20W dniu 11.02.2018 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce. Wśród zaproszonych gości byli min. st.bryg.Szczepan Goławski - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, st.bryg.Tomasz Majewski - Komendant Powiatowy PSP w Łukowie, Mariusz Osiak - Wójt Gminy Łuków, Tadeusz Federczyk – Przewodniczący Rady Gminy, Wojciech Szczygieł - zastępca Wójta Gminy Łuków, dh Jan Strzyżewski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Janusz Przeździak - Komendant Gminny.

Zebranych powitał Prezes jednostki dh Janusz Kozioł jednocześnie przedstawiając sprawozdania z działalności jednostki w 2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gręzówce jest jednostką będącą w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Do systemu została włączona w 2016 r. i jest drugą jednostką w ksrg w gminie Łuków wraz z jednostką OSP Dąbie. Do zdarzeń wyjeżdżała 21 razy. Na terenie gminy Łuków doszło w roku poprzednim do dwóch szczególnych zdarzeń, dwóch wypadków , jeden z udziałem dwóch samochodów Busa i sam.osobowego (wypadek masowy , poszkodowanych 16 osób) oraz wypadek na trasie kolejowej Warszawa-Lublin (zderzenie pociągu osobowego z samochodem ciężarowym ).Pociągiem podróżowało 120 osób.

Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski omówił główne zadania realizowane przez komendę w 2017 roku. Omówił rozdział dotacji dla jednostek OSP w roku poprzednim, nakreślił cele i zadania stojące przed PSP i OSP w roku 2018 i podziękował wszystkim za współpracę.

Komendant Wojewódzki, dziękując wszystkim za wspólne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobre wyniki, przedstawił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa i kraju oraz kierunki działań na rok 2018.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego.

Po naradzie Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Szczepan Goławski zapoznał się z warunkami lokalowymi oraz wyposażeniem w sprzęt jednostki OSP Gręzówka.

W dalszej części spotkania zaplanowano uroczystość ślubowania i pasowania na strażaków członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie najmłodszych strażaków.20 młodych strażaków z OSP Gręzówka złożyło uroczyste ślubowanie i zostało przez Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie dh Janusza Kozioła pasowanych na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gręzówce. Młodzi strażacy otrzymali pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe prezenty.Po wyprowadzeniu pododdziału MDP z sali przez dowódcę uroczystości dh Pawła Luchta, gościnni strażacy z OSP w Gręzówce zaprosili wszystkich na pizzę i gorący poczęstunek.

Zdjęcia dzięki uprzejmośći dh Zbyszka Woźniaka OSP Gręzówka