List Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego

List Ministra Joachima Brudziskiego do funkcjonariuszy 1