Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Zakończenie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

20160512 kurs osp

 W dniu 12 maja 2016 roku zakończył się egzaminem sprawdzającym specjalistyczny kurs ratownictwa technicznego strażaków – ratowników ochotniczych straży pożarnych. Kurs strażaków – ochotników przeprowadzono w dniach 9 – 12 maja 2016 roku i uczestniczyło w nim 22 strażaków z jednostek OSP powiatu łukowskiego.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone były w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Łukowie, na placu komendy oraz na terenie FHU Katarzyna Wierzbicka stacja demontażu pojazdów przy ul. Zapowiednik 7 w Łukowie.

W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

  • wypadki drogowe – statystyka i przyczyny,
  • budowa pojazdów samochodowych,
  • hydrauliczne urządzenia ratownicze,
  • organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
  • metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
  • postępowanie ratownicze w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
  • postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Wszyscy druhowie ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.