Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Zakończenie szkolenia strażaków OSP

20160705 1W dniu 1 lipca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie zakończył się cykl szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP na których pożarniczą wiedzę i umiejętności zdobywali strażacy OSP z 8 gmin powiatu łukowskiego. Szkolenie rozpoczęło się 4 kwietnia br. spotkaniem organizacyjnym. Zajęcia teoretyczne odbywały się metodą na odległość (e-learning), zajęcia praktyczne odbywały się zarówno w jednostkach macierzystych osp jak i w komendzie powiatowej.

Uczestnicy szkolenia przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego zaliczali test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, gdzie musieli wykazać się wysoką sprawnością fizyczną i dobrą orientacją w labiryncie zadymionych pomieszczeń. W ramach dwóch kursów prowadzonych równolegle uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych zdobyło 48 strażaków ratowników OSP, którzy zasilą potencjał ratowniczy powiatu.