Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Włączenie OSP Gręzówka do KSRG

20161115 GrezowkaW dniu 11 listopada 2016 r. odbył się apel z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14 w kościele w Gręzówce, gdzie ks. proboszcz Adam Krasuski odprawił Mszę Św. w intencji strażaków. Po zakończeniu eucharystii pododdział oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac uroczystości przed strażnicę. Po złożeniu meldunku przez mł. kpt. Pawła Szyszkowskiego o gotowości do uroczystego apelu przywitano gości i zapoznano z historią jednostki OSP.  Następnie mł. bryg Paweł Wysokiński odczytał decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gręzówce do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Aktu wręczenia decyzji dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan Goławski w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomasza Majewskiego, którą przekazali na ręce Prezesa OSP Gręzówka dh Janusza Kozioła.

W dalszej części apelu odznaczono zasłużonych druhów i druhny.
W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, bryg. Krzysztof Jankowski – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, mł. bryg. Paweł Wysokiński – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, st. kpt. Bogdan Dębowski –Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Łukowie, st. bryg w st. spocz. Andrzej Rusinek, Jan Strzyżewski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łukowie, Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP na czele z Prezesem Zarządu, a zarazem Wójtem Gminy Łuków Panem Mariuszem Osiakiem, insp. Ryszard Szklarz – Komendant Powiatowy Policji w Łukowie, Tadeusz Federczyk – Przewodniczący Rady Gminy Łuków oraz zaproszeni goście.