Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

IV Zjazd OSP

 

20161121 zjazd ospW dniu 19 listopada 2016 roku w Domu Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie. W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz osoby zaproszone:

Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP

st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 
Ks. kapelan Roman Sawczuk – kapelan diecezjalny strażaków, 
Janusz Kozioł – Starosta Łukowski, 
st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, 
dh Dariusz Gawlik – Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, 
Radni Rady Powiatu Łukowskiego, 
Wójtowie i Burmistrzowie miast i gmin powiatu łukowskiego, 
Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i Komisji Rewizyjnej, 
Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku.

Podczas IV Zjazdu uhonorowano odznaczeniem i medalami zasłużonych druhów:

Złoty Znak Związku OSP RP - dh Benedykt PIETRYKA
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - dh Władysław Okliński oraz dh Zbigniew Krasuski
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Ryszard Pieniak
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - dh Marcin Kożuchowski oraz dh Sławomir Skwarek

Ponadto na Zjeździe omówiono najważniejsze problemy Związku, sprawy z terenu powiatu łukowskiego i Oddziałów Gminnych, jak i poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Zjazd podjął uchwałę dotyczącą ukierunkowania działań Oddziału Powiatowego Związku w okresie kadencji 2016-2021.

Na IV Zjeździe Oddziału Powiatowego dokonano wyboru Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku.

W skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łukowie weszli:

Prezes

JANUSZ KOZIOŁ

Wiceprezes

TOMASZ MAJEWSKI

Wiceprezes

BARBARA ROSA

Sekretarz

JAN STRZYŻEWSKI

Skarbnik

MIROSŁAW SZEKALIS

Członek prezydium

WŁADYSŁAW MIKA

Członek prezydium

MAREK CZUB

Członek prezydium

WACŁAW ŚLEDŹ

Członek prezydium

PIOTR LENDZION

Członek prezydium

MIECZYSŁAW GAŁĘZOWSKI

Członek prezydium

STANISŁAW BALAK

Członek prezydium

WALDEMAR BANCERZ

Członek prezydium

JERZY KĘDRA

Członek zarządu

ANDRZEJ SIWIŃSKI

Członek zarządu

ZUZANNA PIENIAK

Członek zarządu

JAKUB KOŻUCHOWSKI

Członek zarządu

ANDRZEJ RUSINEK

Członek zarządu

MAREK GROCHOWSKI

Członek zarządu

PIOTR CHABER

Członek zarządu

KRZYSZTOF KAZANA

Członek zarządu

ADAM KACZOR

Członek zarządu

JACEK KRZYSZCZAK

Członek zarządu

JAROSŁAW KWIATKOWSKI

Członek zarządu

WIKTOR MATEŃKO

Członek zarządu

TOMASZ WOŹNIAK

Członek zarządu

JAROSŁAW MODRZEWSKI

Członek zarządu

JANUSZ OZYGAŁA

Członek zarządu

ANDRZEJ LEWARTOWSKI

Członek zarządu

BENEDYKT PIETRYKA

Członek zarządu

ARTUR PACEK

Członek zarządu

SZCZEPAN BEDNARCZYK

Członek zarządu

MARIUSZ OSIAK

Członek zarządu

JANUSZ PRZEŹDZIAK

Członek zarządu

MONIKA PYTLIK

Członek zarządu

ROBERT WOJTASIEWICZ

Członek zarządu

TADEUSZ TALAREK

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego weszli:

  1. Przewodniczący

ADAM ŚWIDERSKI

  1. Wiceprzewodniczący

ZBIGNIEW PRZYBYSZ

  1. Członek

JACEK ANTONOWICZ

Na IV Zjeździe Oddziału Powiatowego związku dokonano również wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, którymi zostali:

  1. Prezes Zarządu OP ZOSP RP

JANUSZ KOZIOŁ

  1. Członek Zarządu OP ZOSP RP

ZUZANNA PIENIAK