Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Kampania edukacyjna "Strażak uczy ratować"

ratownik12 czerwca br., w sali audiowizualnej Komendy Powiatowej PSP w Łukowie odbyły się pierwsze (z sześciu zaplanowanych) warsztaty szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy w ramach I kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ratować", której adresatem są nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego.  

Otwierając warsztaty komendant powiatowy st.bryg.Tomasz Majewski zaznaczył, że jest to bardzo ważna inicjatywa. – Chodzi tu o ratowanie najwyższej wartości, jaką jest życie ludzkie. Dodał, że organizatorem kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” jest Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Lublinie we współpracy z komendami powiatowymi i miejskimi państwowej straży pożarnej z terenu woj. lubelskiego. Jest ona dedykowana dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, podstawowego i ponadgimnazjalnego z terenu naszego województwa. Kampania ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wreszcie wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

– Sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego z nas, wszędzie. Możemy się w nich znaleźć zarówno w roli poszkodowanego jak i osoby, która będzie udzielać pierwszej pomocy. Szkoła jest miejscem, gdzie mogą zdarzyć się różne sytuacje, które będą wymagać udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dlatego też znajomość zasad jej udzielania może okazać się niezbędna. Środowisko fizyczne szkoły, czyli budynek, jego wyposażenie oraz organizacja zajęć mogą przyczynić się do zagrożenia zdrowia i życia uczniów. Także predyspozycje psychofizyczne uczniów, ich duża mobilność, ciekawość, poszukiwanie wrażeń są czynnikami ryzyka występowania okoliczności, w których udzielenie pierwszej pomocy może być konieczne. W związku z prawdopodobieństwem zaistnienia wypadku w szkole, nauczyciele powinni wykazywać się bardzo dobrą znajomością zagadnień z pierwszej pomocy – mówi mł.bryg.Paweł Wysokiński rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Zajęcia prowadzone są przez koordynatora ratownictwa medycznego PSP oraz instruktorów ratownictwa medycznego PSP z łukowskiej straży pożarnej. Koordynatorem w KP PSP w Łukowie jest st. asp. Robert Gałęzowski - na co dzień dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Łukowie.

W szkoleniu, które trwało 6 godz. wzięło udział 15 nauczycieli ze szkół z terenu powiatu łukowskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali maseczki do prowadzenia resuscytacji, plakaty tematyczne oraz zaświadczenia z ukończonego szkolenia. Kolejne edycje warsztatów zostaną zorganizowane w roku szkolnym 2017/2018.