Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

UCZNIOWIE Z KLAS MUNDUROWYCH ZS W RADRYŻU SMOLANYM W ŁUKOWSKIEJ STRAŻY

2018 finalW dniu 21 marca 2018 r. Komendę Powiatową PSP w Łukowie odwiedziła grupa uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym. Wizyta ta była elementem przygotowań do udziału w finale „XVII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności” – 2018, który przeprowadzony zostanie 27 marca 2018 r. w Lublinie.

Konkurencje finałowe składają się z części pisemnej i praktycznej-uczestnicy rozwiązują pisemnie test wiedzy z zakresu treści objętych konkursem, a część praktyczna polega na wykonaniu przez każdego z Zawodników danej drużyny po jednym zadaniu z trzech poniższych grup tematycznych:

  • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • znajomości sprzętu obrony cywilnej i umiejętności posługiwania się nim,
  • znajomości sprzętu ochrony przeciwpożarowej i umiejętności posługiwania się nim.

Drużynę ZS w Radoryżu Smolanym reprezentują: Patrycja OSIAK, Wioletta OSIAK, Arkadiusz GOŁAWSKI.

Strażacy z KP PSP w Łukowie pomagali w przygotowaniu drużyny do startu w konkursie i życzą zawodnikom z ZS w Radoryżu Smolanym zajęcia jak najwyższego miejsca w finałowej rozgrywce.