Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Plan działania

PLAN PRACY
Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łukowie na lata 2019 - 2022

Lp.

Temat zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1.       

Posiedzenia Zarządu Koła

raz w kwartale

Prezes

2.       

Organizacja 2 zebrań ogólnych członków Koła

styczeń -grudzień

Zarząd

3.       

Sporządzenie wniosków o odznaczenia

wg potrzeb

Sekretarz -Prezes

4.       

Przygotowania zaproszeń członkom Koła na planowane uroczystości i spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa

wg potrzeb

Sekretarz -Prezes

5.       

Udział członków Koła w obchodach „Dnia Strażaka” (współudział w organizacji)

maj

członkowie Koła

6.       

Udział członków Koła w „Spotkaniach opłatkowych” organizowanych przez KP PSP w Łukowie (współudział w organizacji wg potrzeb)

grudzień

członkowie Koła

7.       

Udział członków Koła w organizowanych przez inne organizacje uroczystościach

czerwiec

członkowie Koła

8.       

Propagowanie działalności Koła ZEiRP RP na stronie internetowej KP PSP w Łukowie

cały rok
(na bieżąco)

Prezes

Sekretarz

9.       

Udział w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie

wg zaproszeń

Prezes,                 członkowie Zarządu

10.   

Udział w szkoleniach i wyjazdach integracyjnych organizowanych przez ZW ZEiRP RP w Lublinie

wg zaproszeń

członkowie Koła

11.   

Prowadzenie tablicy informacyjnej Związku (na tablicy ogłoszeń KP PSP Łuków)

wg potrzeb

Prezes

Sekretarz

12.   

Nawiązywanie kontaktów z kolegami przechodzącymi na emeryturę lub rentę pożarniczą celem zwiększenia stanu ilościowego naszego Koła

na bieżąco

Zarząd

13.   

Bieżące utrzymywanie kontaktów z emerytami i rencistami pożarnictwa – członkami Koła

na bieżąco

Zarząd

14.   

Udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłych emerytów i rencistów pożarnictwa

wg potrzeb

członkowie Koła