Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Zarząd i członkowie

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA ZEiRP RP W ŁUKOWIE

(Od dnia 10 lutego 2019 roku)

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Dębowski Bogdan

Prezes

2.

Młecki Bogumił

V-ce Prezes

3.

Jankowski Krzysztof

Sekretarz

4.

Wysokiński Krzysztof

Skarbnik

5.

Kowalski Adam

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA KOŁA

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Mojzych Stefan

Przewodniczący

2.

Lendzion Piotr

Sekretarz

3.

Karwowski Tomasz

Członek

Wykaz członków Koła Związku Emerytów i Rencistów w Łukowie

(Na dzień 01.04. 2019 roku).

Lp.

Nazwisko i imię

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bisek Jerzy

16.

Nowicki Leszek

2.

Dębowski Bogdan

17.

Ossowski Marek

3.

Gajda Marek

18.

Pawlak Janusz

4.

Jankowski Krzysztof

19.

Prokopowicz Jan

5.

Jasiński Piotr

20.

Ruciński Przemysław

6.

Józwik Jarosław

21.

Tymon Krzysztof

7.

Karwowski Tomasz

22.

Wysokiński Karol

8.

Kopeć Gerard

23.

Wysokiński Krzysztof

9.

Kowalski Adam

24.

Zalewski Arkadiusz

10.

Kania Andrzej

   

11.

Lendzion Piotr

   

12.

Łukasik Marian

   

13.

Markos Wawrzyniec

   

14.

Małecki Bogumił

   

15.

Mojzych Stefan