Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Interwencje 2019

ikona interwencjePożary:  145
Miejscowe zagrożenia:  122
Alarmy fałszywe:  15

RAZEM:  282

Obchody 110-lecia OSP w Szczygłach Górnych

20180909 02Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Szczygłach Górnych w niedzielę 2 września uroczyście obchodzili 110. rocznicę powstania jednostki. W uroczystościach wzięli udział Lubelski Komendant Wojedwódzki PSP st.bryg.Grzegorz Alinowski wraz ze swoim zastępcą st.bryg.Szczepanem Goławskim oraz Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st.bryg.Tomasz Majewski. Dowódcą uroczystości był kpt. Paweł Szyszkowski z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie.

W trakcie uroczystości przyznano odznaczenia  dla strażaków za szczególne zasługi dla jednostki oraz wzorową służbę w OSP oraz poświęcono nowy samochód ratowniczy-gaśniczy. Następnie organizatorzy złożyli podziękowania dla osób, które przyczyniły się w rozwój jednostki.

Komendanci w swoich przemówieniach podkreślili, że są dumni z działalności strażaków z Szczygłów Górnych, z społecznej i patriotycznej postawy, z pracy na rzecz swojej miejscowości, gminy i powiatu łukowskiego. Zwrócili uwagę, że w ostatnich latach przekazywane są znaczne środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia osobistego strażaków, środków łączności wyposażenia technicznego oraz na remonty strażnic. Środki pochodzą z dotacji MSWiA, Komendanta Głównego PSP, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz lokalnych samorządów.
Życzyli aby przyszłość przyniosła Druhom Ochotnikom z OSP w Szczygłach Górnych oraz wszystkim osobom wspierającym ich jednostkę wiele satysfakcji z dobrze spełnianego obowiązku.

Więcej w serwisie internetowyn Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ...

Obchody 100-lecia OSP w Adamowie

20180909 03Strażacy ochotnicy z Adamowa w sobotę 1 września uroczyście obchodzili 100. rocznicę powstania jednostki.
W uroczystościach wzięli udział zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg.Szczepan Goławski oraz Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st.bryg.Tomasz Majewski. Dowódcą uroczystości był kpt. Paweł Szyszkowski z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie.

W trakcie uroczystości przyznano odznaczenia  dla strażaków za szczególne zasługi dla jednostki oraz wzorową służbę w OSP oraz poświęcono i przekazano jednostce nowy samochód operacyjno-ratowniczy. Następnie organizatorzy złożyli podziękowania dla osób, które przyczyniły się w rozwój jednostki.

Komendanci w swoich przemówieniach podkreślili, że są dumni z działalności strażaków z Adamowa, z społecznej i patriotycznej postawy z pracy na rzecz swojej miejscowości, gminy i powiatu łukowskiego. Życzyli aby przyszłość przyniosła Druhom Ochotnikom z OSP w Adamowie oraz wszystkim osobom wspierającym ich jednostkę wiele satysfakcji z dobrze spełnianego obowiązku.

Więcej informacji w serwisie podlasie24.pl

Dofinansowanie zakupu samochodu z WFOŚiGW

Logo WFOSIGW LublinKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „ Zakup samochodu do rozpoznawania zagrożeń i dowodzenia działaniami ratowniczymi dla KP PSP w Łukowie”.

Całkowity koszt zadania 129 900,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), - wkład własny KP PSP w Łukowie 69 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100, dotacja z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). .

 

Polecamy

powiat lukowski herb 1ZSRadoryz logo

 Bezpieczna+

112

karty

zosprplublin2

zgZEiRPrp