Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świderki

W dniu 1 maja 2022 r. w OSP Świderki odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka gminy Wojcieszków. Miejsce uroczystości było nieprzypadkowe ponieważ w tym dniu jednostka OSP Świderki miała swój 60-ty Jubileusz, a 15-lecie obchodziła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Świderkach. Zwieńczeniem uroczystości było poświęcenie i przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego gaśniczego dla OSP Świderki oraz ślubowanie i wręczenie proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W uroczystości uczestniczyli Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz i Komendant Powiatowy PSP w Łukowie bryg. Paweł Wysokiński.

Skip to content