Szkolenie Naczelników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że w dniach od 16
do 17 lutego br. planowane jest przeprowadzenie szkolenia naczelnika Ochotniczych Straży Pożarnych według programu szkolenia zatwierdzonego 4 marca 2022 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

–   dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia,

–   wiek – ukończenie 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,

–   potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla
strażaka ratownika OSP (Dowódcy OSP) lub równorzędnego.

Osoby wskazane na szkolenie prosimy o dostarczenie wypełnionych kart skierowania do tut. Komendy w terminie od 13 do 15 lutego br.

Sprawę prowadzi st. kpt. Paweł Szyszkowski – numer tel. 25 798 20 88 wew. 131,
e-mail pawel.szyszkowski@kppsp.lukow.pl

Skip to content