Akcja zbiórki krwi w KP PSP w Łukowie

Już od kilku lat w Mikołajki, przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Łukowie parkuje krwiobus, czyli mobilny punkt poboru krwi. W tym roku nie mogło być inaczej. Do akcji zbiórki krwi zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” oraz Komendę Powiatową PSP w Łukowie zgłosiła się rekordowa liczba osób. Było to 50 osób, wśród nich 8 osób uczyniło to po raz pierwszy w życiu. Podczas akcji pobrano prawie 20 litrów krwi. Dziękując wszystkim uczestnikom akcji i pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie za bardzo owocną współpracę, już teraz zapraszamy na kolejną akcję, o terminie której będziemy Państwa informować.

Skip to content