Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie
ul. Partyzantów 6, 21-400 Łuków

Telefon: 25 798 20 88
Fax: 25 797 10 78
E-mail: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 -12.00 oraz 15:30-16.00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (25) 798 20 87 wew. 128 – pokój nr 5.
Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta.
W zależności od charakteru sprawy interesant może zostać skierowany do Naczelnika Wydziału właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.

 

Pisma i wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:

  • osobistego doręczenia w siedzibie Komendy (21-400 Łuków ul. Partyzantów 6);
  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie
  • 21-400 Łuków ul. Partyzantów 6;
  • faksem na numer; (25) 7971078;
  • poczty elektronicznej na adres: kp_lukow@straz.lublin.pl

Formularz kontaktowy


Skip to content