Jednostka ratowniczo-gaśnicza

st. kpt. mgr inż. Sylwester Goławski - d-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej tel. 25 798 20 87 wew. 131 e-mail: sylwester.golawski@kppsp.lukow.pl mł. bryg. inż. Andrzej Matejko - z-ca d-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej tel. 25 798 20 87 wew. 131 e-mail: andrzej.matejko@kppsp.lukow.pl Zmiana I ...

Skip to content