Jednostka ratowniczo-gaśnicza

kpt. mgr inż. Sylwester Goławski - d-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczejtel. 25 798 20 87 wew. 131e-mail: sylwester.golawski@kppsp.lukow.plst. kpt. inż. Andrzej Matejko - z-ca d-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczejtel. 25 798 20 87 wew. 131e-mail: andrzej.matejko@kppsp.lukow.plZmiana I ...Zmiana II ...