Obszar chroniony

Powiat łukowski położony jest na Równinie Łukowskiej i Wysoczyźnie Żelechowskiej. Wysokość terenu nad poziomem morza waha się od 140 do 170 m. Najwyżej położone obszary znajdują się w okolicach Stoczka Łukowskiego (wzniesienia dochodzą do 200 m n. p. m.).

Ogólna powierzchnia powiatu łukowskiego wynosi – 1394,09 km2. Obejmuje on 9 gmin i 2 miasta. Powiat łukowski zamieszkuje 108 tysięcy osób i jest to 6 pod względem ludności powiat w województwie lubelskim.

Teren powiatu łukowskiego graniczy z powiatami:

  • od północy powiat siedlecki (województwo mazowieckie),
  • od południa powiat lubartowski, powiat rycki,
  • od zachodu powiat garwoliński (województwo mazowieckie),
  • od wschodu powiat radzyński, powiat bialski.

Główne zagrożenia na terenie powiatu łukowskiego związane są z:

  • infrastrukturą drogową,
  • infrastrukturą kolejową,
  • występowaniem obiektów stwarzających duże zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska,
  • występowaniem obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi,
  • zagrożeniem pożarowym lasów.

 

 

Skip to content