Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie lub Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (25) 7982088 w. 128.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno – Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. Telefon kontaktowy (25) 7982088 w. 130.

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, ul. Partyzantów 6, 21-400 Łuków,
  • osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. Partyzantów 6 w godz. 7.30-15.30
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@kppsp.lukow.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
  • faxem na nr (25) 7971078
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno-Kadrową pod nr. tel. (25) 7982088 w. 130.

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji.
Skip to content