Cele i formy działania

Celem Związku jest: 1) zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów (wdowców) po strażakach – zwanych dalej członkami Związku, 2) ochrona ...

Plan działania

PLAN PRACY Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łukowie na lata 2019 - 2022 Lp. Temat zadania Termin realizacji Odpowiedzialny 1. Posiedzenia Zarządu Koła raz w kwartale Prezes 2. Organizacja 2 zebrań ogólnych członków Koła styczeń -grudzień Zarząd 3. Sporządzenie wniosków o odznaczenia wg potrzeb Sekretarz -Prezes 4. Przygotowania zaproszeń członkom Koła ...

Zarząd i członkowie

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA ZEiRP RP W ŁUKOWIE (Od dnia 10 lutego 2019 roku) Lp. Nazwisko i imię Funkcja 1. Dębowski Bogdan Prezes 2. Młecki Bogumił V-ce Prezes 3. Jankowski Krzysztof Sekretarz 4. Wysokiński Krzysztof Skarbnik 5. Kowalski Adam Członek Zarządu KOMISJA REWIZYJNA KOŁA Lp. Nazwisko i imię Funkcja 1. Mojzych Stefan Przewodniczący 2. Lendzion Piotr Sekretarz 3. Karwowski Tomasz Członek Wykaz członków Koła Związku Emerytów i Rencistów w ...

Rys historyczny

Koło Powiatowe Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Łukowie zawiązało się na zebraniu założycielskim w budynku Komendy Powiatowej PSP w Łukowie w dniu 14 kwietnia 1996 r. – liczba założycieli 9 osób. W chwili powstania Koła ...

Skip to content