Zarząd i członkowie

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA ZEiRP RP W ŁUKOWIE

(Od dnia 10 lutego 2019 roku)

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Dębowski Bogdan Prezes
2. Młecki Bogumił V-ce Prezes
3. Jankowski Krzysztof Sekretarz
4. Wysokiński Krzysztof Skarbnik
5. Kowalski Adam Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA KOŁA

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Mojzych Stefan Przewodniczący
2. Lendzion Piotr Sekretarz
3. Karwowski Tomasz Członek

Wykaz członków Koła Związku Emerytów i Rencistów w Łukowie

(Na dzień 01.04. 2019 roku).

Lp. Nazwisko i imię Lp. Nazwisko i imię
1. Bisek Jerzy 16. Nowicki Leszek
2. Dębowski Bogdan 17. Ossowski Marek
3. Gajda Marek 18. Pawlak Janusz
4. Jankowski Krzysztof 19. Prokopowicz Jan
5. Jasiński Piotr 20. Ruciński Przemysław
6. Józwik Jarosław 21. Tymon Krzysztof
7. Karwowski Tomasz 22. Wysokiński Karol
8. Kopeć Gerard 23. Wysokiński Krzysztof
9. Kowalski Adam 24. Zalewski Arkadiusz
10. Kania Andrzej
11. Lendzion Piotr
12. Łukasik Marian
13. Markos Wawrzyniec
14. Małecki Bogumił
15. Mojzych Stefan