PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻAKÓW-RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Data Godziny od - do Liczba godzin T/P Numer tematu z programu szkolenia Temat zajęć 1 2 3 4 5 6 7 24.02.2024 1000- 1145     Spotkanie organizacyjne 1200-1245     Instruktaż ogólny szkolenia wstępnego BHP 1245-1330 1335-1420 25.02-23.03.2024       Zajęcia e-learningowe na platformie, instruktaż stanowiskowy szkolenia BHP u naczelnika OSP 23.03.2024 930-1015 T 38 Egzamin z części teoretycznej 1015-1100 P 3 Służba wewnętrzna. Musztra 1105-1150 P 3 1150-1235 P 4 Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy 1220-1305 P 4 1400-1445 P 5 Sprzęt ...

Harmonogram szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie w 2024 roku

Lp. Nazwa szkolenia Termin szkolenia Warunki przyjęcia na szkolenie 1 Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódcy OSP) 20-23 luty 2024 - dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia; - wiek – ukończone 16 lat i nieprzekroczone 65 lat - potwierdzenie ...

Plan zajęć dydaktycznych szkolenia kierowcy-konserwatora OSP

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH   Plan zajęć dydaktycznych Data Godziny od - do Liczba godzin T/P Numer tematu z programu szkolenia Temat zajęć Instruktor 1 2 3 4 5 7 06.12.2023 1000-1045 T 1 Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego Strażak KP PSP Łuków 1045-1130 T 2 Charakterystyka samochodów pożarniczych Strażak KP PSP Łuków 1135-1220 T 3 Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych Strażak KP PSP ...

Informacja o szkoleniu kierowcy-konserwatora OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że zmianie uległ termin szkolenia kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych wstępnie zaplanowany na 22-24 listopada br. według harmonogramu szkoleń rocznych realizowanych w tut. komendzie. Planowane szkolenie ...

Skip to content