Szkolenie dla dowódców uroczystości OSP oraz pocztów sztandarowych OSP.

Komenda Powiatowa PSP w Łukowie informuje, iż 18 maja br. (sobota) o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie dla dowódców uroczystości Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące:

  • umundurowania strażaków wchodzących w skład pocztów oraz dowódcy uroczystości,
  • przedstawienie scenariuszy uroczystości OSP,
  • ceremoniał pożarniczy,
  • poczet flagowy,
  • poczet sztandarowy,
  • chwyty sztandarem,
  • regulamin musztry,
  • zachowanie podczas mszy św.,
  • marsz w szyku sztandarowym.

Szkolenie umożliwi prawidłowe przeprowadzanie uroczystości Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu łukowskiego.

Obowiązuje umundurowanie koszarowe.

Sprawę prowadzi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łukowie st. kpt. Paweł Szyszkowski

tel. 25 798 20 88, wew. 131

Skip to content