ZAPROSZENIE Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łukowie, na Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Członków Koła

ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łukowie,uprzejmie zaprasza Pana na Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Członków Koła, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2023 r. (niedziela) w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Łukowie o godz.11.00 .

Program zebrania przewiduje:

godz.11.00 –powitanie członków związku przez Prezesa Koła,

-Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

-Wybór Komisji Skrutacyjnej,

-Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

-Sprawozdanie Prezesa Koła z działalności Zarządu za okres upływającej kadencji,

-Sprawozdanie Finansowe Koła przez Skarbnika,

-Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła,

-Dyskusja nad sprawozdaniami,

-Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

-Podjęcie uchwał w sprawie głosowania,ustalenie liczebnosci członków Zarządu Koła oraz     liczby delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku,

-Wybór nowego Zarządu Koła,

-Wybór Komisji Rewizyjnej

-Wybór delegatów na VIII Zjazd Wojewódzki Związku,

-Dyskusja , wolne wnioski,

-Przyjęcie planu działania Zarządu Koła,

godz.12.30-powitanie zaproszonych gości z informacją o dokonanych wyborach,

-wystapienie zaproszonych gości,

-wręczenie odznaczeń związkowych,

-wykonanie  grupowego pamiątkowego zdięcja.

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

 

Za Zarząd

Prezes Koła ZEiRP RP w Łukowie

Bogdan Dębowski

Skip to content