Wydział operacyjno-rozpoznawczy

st. kpt.  Dominik Sadowski – naczelnik wydziału
tel. 25 798 20 88 wew. 126
e-mail: dominik.sadowski@kppsp.lukow.pl

st. kpt.  Mariusz Małecki – starszy specjalista
tel. 25 798 20 88 wew. 126
e-mail: mariusz.malecki@kppsp.lukow.pl

kpt. Łukasz Osiak – młodszy specjalista
tel. 25 798 20 88 wew. 126
e-mail: lukasz.osiak@kppsp.lukow.pl

Powiatowe stanowisko kierowania
tel. 25 798 20 88 wew. 120

mł. bryg. Mariusz Ksok – dyżurny operacyjny
mł. kpt. Krzysztof Duszyński – dyżurny operacyjny
mł. kpt. Konrad Turski – dyżurny operacyjny
st. asp. Artur Kurek – starszy dyżurny stanowiska kierowania
mł. ogn. Mirosław Leszkowicz – dyspozytor
mł. ogn. Kamil Lendzion – dyspozytor