Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 9 kwietnia 2019 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie, odbył się finał powiatowy XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uczestnicy konkurowali ze sobą w trzech grupach: Grupa I (10 – 13 lat), Grupa II (14 – 16 lat) i Grupa III – (17 – 19 lat).

Turniej składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy, były to eliminacje pisemne, który zakończył się wyłonieniem finalistów. Etap drugi /finał/ był przeprowadzony w formie ustnej.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I grupa wiekowa (10 – 13 lat)

 1. Kacper Lucht – Zespół Szkół w Gręzówce
 2. Piotr Głuchowski – Szkoła Podstawowa w Jakuszach
 3. Mateusz Wileński – Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie

II grupa wiekowa (14 – 16 lat)

 1. Cezary Żentała – Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej
 2. Sandra Adamczyk – Szkołą Podstawowa w Wojcieszkowie
 3. Mikołaj Osiński – Szkoła Podstawowa w Zagoździu

III grupa wiekowa (17 – 19 lat)

 1. Jakub Krzysiak – Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym
 2. Dawid Wylotek – IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie
 3. Kacper Beczek – Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowani zostali zwycięzcy grup. Poprawność odpowiedzi oceniała komisja w składzie: st. kpt. Dominik Sadowski, st. kpt. Mariusz Małecki, kpt. Sylwester Goławski, Jan Strzyżewski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łukowie/Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie oraz Grażyna Wygowska – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łukowie. Nagrody wręczyli: Wicestarosta Łukowski/Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie– Janusz Kozioł, Komendant Powiatowy PSP w Łukowie – st. bryg Tomasz Majewski oraz Kazimierz Żmuda – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków.

Fundatorami nagród dla zwycięzców turnieju byli:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie,
 • Starostwo Powiatowe w Łukowie.