Informacja o szkoleniu kierowców-konserwatorów OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że w dniach od 21
do 23 listopada br. planowane jest przeprowadzenie szkolenia kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych według programu zatwierdzonego 4 marca
2022 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

– wiek – ukończenie 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,

– potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP lub równorzędnego,

– prawo jazdy co najmniej kat. B.

Osoby wskazane na szkolenie prosimy o dostarczenie wypełnionych kart skierowania do tutejszej Komendy w terminie do 18 listopada br.

W przypadku niedostarczenia w terminie pełnej dokumentacji kandydat będzie niedopuszczony do kursu.

Sprawę prowadzi st. kpt. Paweł Szyszkowski – numer tel. 25 798 20 88 wew. 131,
e-mail pawel.szyszkowski@kppsp.lukow.pl

Karta Skierowania na szkolenie + RODO

Skip to content