Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie uczestniczy w realizacji projektu „Poprawa systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego strażaków woj. lubelskiego”.

Projekt był realizowany w dniach 11 – 17 kwietnia 2011 r, na obszarze Republiki Węgierskiej.  W trakcie zajęć odwiedzono Centrum Szkolenia Zarządzania Katastrofą w Budapeszcie, odwiedzono miejscowości Kolontar i Devecser, zalane w październiku 2010 r. przez toksyczne błoto z pobliskiej huty aluminium, uczestniczono w zajęciach szkoleniowych i ćwiczeniowych zorganizowanych w miejscowości Hajduszoboszlo.

Założone w projekcie cele zostały zrealizowane.

Do pobrania szczegółowe informacje o projekcie i jego realizacji.