Mianowanie d-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Komendant Powiatowy PSP w Łukowie z dniem 10 maja 2022 roku mianował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Łukowie Pana st. kpt. mgr inż. Pawła Szyszkowskiego. Z tej okazji w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Łukowie odbyła się uroczysta zbiórka na której oficjalnie wręczono akt mianowania awansowanemu strażakowi.

St. kpt. Paweł Szyszkowski służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w dniu 31 lipca 2009 roku nauką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył promocją oficerską dnia 4 maja 2013 roku uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana.

Służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie rozpoczął na podziale bojowym z dniem 1 lipca 2013 roku zajmując stanowisko dowódcy zastępu. Następnie dnia 1 listopada 2014 roku awansował na stanowisko dowódcy sekcji, dnia1 lutego 2017 roku na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany, a następnie rok później na stanowisko dowódcy zmiany.

Skip to content