Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie planuje przeprowadzenie szkolenia „Kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)” w okresie od 28 do 31 lipca 2020 roku.

Rozpoczęcie szkolenia w dniu 28 lipca 2020 roku o godzinie 900 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Uczestnicy szkolenia powinni dostarczyć w pierwszym dniu szkolenia:

  • kopię uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału
    w działaniach ratowniczych (zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP).
  • aktualne zaświadczenie lekarskie,
  • ubezpieczenie ważne na czas szkolenia.

Szkolenie zakończy się egzaminem w dniu 31 lipca 2020 roku.

 

W trakcie trwania szkolenia obowiązuje reżim sanitarny (noszenie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk).