Zakres materiału do realizacji na szkoleniu podstawowym

Zakres materiału z „Platformy edukacyjnej„ do zrealizowania w ramach szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP:

Część I – Ochrona Ludności:

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Część II – Ratownictwo:

  • Szkolenie BHP
  • Szkolenie podstawowe cz. I
  • Szkolenie podstawowe cz. II
  • Ratownictwo techniczne
  • Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP
  • Wyposażenie OSP – przeznaczenie, obsługa, konserwacja

Do części teoretycznej egzaminu zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy zaliczyli co najmniej 80% jednostek lekcyjnych zajęć teoretycznych  objętych programem i w dniu egzaminu posiadają wydruk raportu z platformy edukacyjnej oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość.