Transport ulotek dotyczących szczepień przeciwko COVID-19

5 lutego 2021 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie brali udział w transporcie ulotek dot. szczepienia przeciwko COVID-19 dla powiatów lubartowskiego, radzyńskiego, bialskiego i łukowskiego. Materiały zostały odebrane z magazynu zlokalizowanego w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz przewiezione do Komend PSP w Lubartowie, Radzyniu Podlaskim i Łukowie.  Ulotki za pośrednictwem Komend Miejskich oraz Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej zostaną rozdysponowane ochotniczym strażom pożarnym. Strażacy ochotnicy z wykorzystaniem pozyskanych materiałów będą prowadzili akcje informacyjne dot. szczepień przeciwko COVID-19 wśród lokalnych mieszkańców.

Zdjęcia: st. sekc. Andrzej Sadło