Ćwiczenia ratownicze „ŁUKÓW 2019”

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń ratowniczych z uwzględnieniem założeń zawartych w propozycji „Standardów postępowania w zakresie budowy układów pompowo – wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno – techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej coo ksrg”, 9 października br. na terenie lasów wchodzących w skład leśnictwa Kujawy, Nadleśnictwao Łuków zorganizowano międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „ŁUKÓW 2019”. W manewrach, które zostały przeprowadzone wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Łuków udział wzięły wybrane siły i środki z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie (gospodarz ćwiczeń), jednostki OSP z terenu powiatu łukowskiego Adamów, Fiukówka, Gręzówka, Jedlanka, Krzywda, Ksawerynów, Okrzeja, Stanin, Stoczek Łukowski Trzebieszów, Wierzejki oraz Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej, Komendy Miejskiej PSP w Lublinie i Komend Powiatowych PSP w Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Parczewie i Puławach. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń sprawowali funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Głównym zadaniem było sprawienie układu pompowo – wężowego co  miało  umożliwić przepompowywanie wody na dystansie 1000 m trzema magistralami wężowymi W 110 zbudowanymi z kontenera wężowego. Układy pompowo – wężowe budowane były również z dwóch pomp dużej wydajności, ciężkich samochodów gaśniczych, pomp pływających i zbiorników przenośnych o pojemności 13 m3. W ćwiczeniach brały udział także służby współpracujące tj. Policja i Zespół Ratownictwa Medycznego. Ćwiczenie podsumował Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski oraz zaproszeni goście Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Janusz Kozioł. Wśród zaproszonych na zakończenie ćwiczeń gości nie zabrakło gospodarzy terenu ćwiczeń tj. Wójtów Gminy Krzywda Krzysztofa Warda i Gminy Stanin Krzysztofa Kazana oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Leszka Misiaka.