Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 30 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Łukowie, odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnicy konkurowali ze sobą w trzech grupach: Grupa I
– szkoły podstawowe klasy I-IV, Grupa II – szkoły podstawowe klasy V-VIII i Grupa III –
szkoły ponadpodstawowe.
Turniej składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy były to eliminacje pisemne, który
zakończył się wyłonieniem finalistów. Etap drugi /finał/ był przeprowadzony w formie ustnej.
Zwycięzcami konkursu zostali:
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV:
1.
Marcel Siemionek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie,
2. Aleksandra Turska – Szkoła Podstawowa w Celinach,
3. Maja Karwowska – Szkoła Podstawowa w Celinach.
Grupa II – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII:
1. Grzegorz Kowalczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieszowie,
2. Karol Zarzycki – Szkoła Podstawowa w Szaniawach – Matysach,
3. Marcel Zając – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie.
Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych:
1. Cezary Żentała – Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie
2. Szymon Wasilewski – Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym
3. Jakub Kostian – IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie
Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się zwycięzcy grup. Poprawność
odpowiedzi oceniała komisja w składzie: kpt. Konrad Turski, st. kpt. Paweł Szyszkowski, st.
kpt. Mariusz Małecki oraz Artur Chutny – pracownik w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Łukowie.
Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które wręczyli Wicestarosta
Łukowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Janusz Kozioł wraz z Z-cą
Komendanta Powiatowego KP PSP w Łukowie kpt. Konradem Turskim. Fundatorami nagród
byli: Starostwo Powiatowe w Łukowie, Nadleśnictwo Łuków oraz Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Łukowie.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.
Skip to content