Inspekcje gotowości operacyjnej

16 grudnia 2021 r. to kolejny dzień podczas którego zespół inspekcyjny Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie prowadzi inspekcję gotowości operacyjnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie.

Podczas inspekcji jednostki ratowniczo-gaśniczej ocenie w szczególności podlegają:

 1. Przebieg alarmowania.
 2. Gotowość ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
 3. Gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego i sprzętu ratowniczego.
 4. Dokumentacja jednostki.
 5. Stan wiedzy ratowników na podstawie przeprowadzonego pisemnego sprawdzianu wiedzy.
 6. Wykonanie ćwiczenia praktycznego.

Najważniejszym elementem inspekcji jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz stanowiska kierowania jest ćwiczenie praktyczne, mające na celu sprawdzenie poziomu przygotowania strażaków-ratowników oraz sprzętu do realizowania działań ratowniczych. Scenariusz ćwiczenia praktycznego przeprowadzanego podczas inspekcji zakładał pożar w pomieszczeniu warsztatowo-garażowym w budynku murowanym, jednokondygnacyjnym, krytym blachą. W wyniku pożaru w budynku występowało intensywne zadymienie. W budynku znajdowała się jedna osoba poszkodowana (pracownik warsztatu). Zdarzenie zauważył właściciel warsztatu i powiadomił służby ratunkowe.

Realizacja założenia ćwiczebnego przez strażaków-ratowników, poległa na:

 • dojeździe, rozpoznaniu oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (pachołki, taśma ostrzegawcza),
 • wydzieleniu kanału ratowniczego na potrzeby organizacji łączności,
 • przeprowadzeniu rozpoznania (użycie kamery termowizyjnej),
 • odłączeniu instalacji elektrycznej przy użyciu PWP,
 • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez Policję (aplikacyjnie),
 • wprowadzeniu do warsztatu ratowników z prądem gaśniczym,
 • budowie zaopatrzenia wodnego,
 • ewakuacji osoby poszkodowanej i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • przekazaniu osoby poszkodowanej Zespołowi Ratownictwa Medycznego (aplikacyjnie),
 • lokalizacji pożaru i dogaszeniu,
 • ponownym sprawdzeniu budynku przy użyciu kamery termowizyjnej,
 • przekazaniu miejsca zdarzenia (aplikacyjnie właścicielowi budynku),
 • zakończeniu działań.

Inspekcja gotowości operacyjnej jest formą niezapowiedzianej kontroli mającej na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Skip to content