Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowiest. bryg. mgr inż. Tomasz Majewski tel. 25 798 20 88, 501 047 790e-mail: komendant@kppsp.lukow.plZastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie bryg. mgr inż. Paweł Wysokińskitel. 25 798 20 ...