Lubelski Komendant Wojewódzki PSP wizytował teren budowy strażnicy KP PSP Łuków

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski wizytował w piątek 10.12.2021 r. teren rozbudowywanej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Informacje o stanie i przebiegu inwestycji przedstawił na miejscu Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Majewski.

Budowę strażnicy realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Zadanie rozpoczęto w 2021 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2023. W budynku będą znajdować się pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie szkoleniowo – konferencyjne oraz niezbędne zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. Nowo powstały budynek uwzględniał będzie potrzeby osób niepełnosprawnych. Po przeprowadzce do nowego skrzydła budynku, w roku 2024 planowany jest kolejny etap inwestycji, tj. modernizacja istniejącego budynku polegająca na:

  • wydzieleniu strefy pomieszczeń Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej,
  • wydzieleniu strefy „brudnej” i „czystej,
  • przystosowaniu pomieszczenia serwerowni,
  • przystosowaniu pomieszczenia pełniącego funkcję edukacyjną dla najmłodszych dzieci,
  • przystosowaniu pomieszczenia wraz z infrastrukturą do funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta powiatowego, zaplecza socjalnego oraz węzła WC dla strażaków pełniących służbę w stanowisku kierowania komendanta powiatowego.
Skip to content