Plan szkoleń dla OSP na 2020 rok.

Plan szkoleń dla OSP na 2020 rok.

  1. Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP (OSPP): 24.02-30.04.2020 r.
  2. Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym Dla Członków OSP (Dowódców OSP) (OSPKD): 07.09-10.09.2020 r.
  3. Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP (OSPP): 28.09-27.11.2020 r.