Podpisano porozumienia w sprawie włączenia kolejnych jednostek OSP do KSRG

Dnia 23 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łukowie odbyło się spotkanie w sprawie włączenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowiczu i w Staninie z terenu Gminy Stanin oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrzei z terenu Gminy Krzywda  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dzisiejsze spotkanie było zwieńczeniem wieloletnich starań jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowiczu o dołączenie do tego prestiżowego grona dobrze wyposażonych i wyszkolonych strażaków. Ochotnicza Straż Pożarna w Staninie oraz Okrzei funkcjonuje już w systemie od dnia 4 maja 2019 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP, jednostki te zostały włączone na czas określony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Łukowie Pan st. bryg. Paweł Wysokiński, Prezes Zarządu OSP w Tuchowiczu Pan Zbigniew Przybysz, Prezes Zarządu OSP w Staninie Pan Piotr Lendzion, Wójt Gminy Stanin Pan Krzysztof Kazana oraz Prezes Zarządu OSP w Okrzei Pan Robert Wojtasiewicz, Wójt Gminy Krzywda Pan Krzysztof Warda.

Podczas spotkania podpisano trójstronne porozumienie, które określa wielkość sił i środków jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stanowi ono podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejny okres. Porozumienie zawarto na czas określony do dnia 30 kwietnia 2029 roku.

Skip to content